Badania i Rozwój

Spółka Master Telecom rozwija swoją ofertę opracowując, testując i wdrażając kolejne pomysły i autorskie rozwiązania techniczne. Potrzeby naszych klientów, trendy rynkowe i sugestie ekspertów branżowych wyznaczają kierunki tych prac. Wyodrębniony w Spółce Pion Badań i Rozwoju realizuje tą strategię poprzez opracowywanie nowych oraz stały rozwój już oferowanych aplikacji.


KONTAKT

Analiza matematyczna danych

Rozbudowujemy nasze systemy o kolejne moduły analiz zdarzeń komunikacyjnych w oparciu o matematyczne teorie: statystyki, prawdopodobieństwa i predykcji. Wydajne algorytmy obliczeniowe dostarczają managerom bieżące, historyczne jak i prognozowane wskaźniki i raporty.

Użyteczność i ergonomia

Cyklicznie testujemy i optymalizujemy interfejsy naszych aplikacji w celu wypracowania możliwie intuicyjnego panelu dostępu do kompletu informacji o kliencie i jego sprawie. Intuicyjność obsługi aplikacji ułatwia i przyspiesza pracę konsultantów, co ma wymierny wpływ na satysfakcję obsługiwanych klientów.

Analiza i przetwarzanie dźwięku

W ramach współpracy ze studentami Politechniki Gdańskiej realizujemy program badań różnych metod automatycznego katalogowania plików dźwiękowych. Rozmowy telefoniczne odgrywają nadal kluczową rolę w komunikacji biznesowej a nagrania rozmów to obszerny materiał do ich szczegółowej analizy.

Systemy jakości

W oparciu o obowiązujące normy i dobre praktyki branżowe opracowujemy zintegrowane narzędzia do zarządzania personelem, wiedzą oraz przepływem informacji. Systemowa powtarzalność i doskonalenie procesów biznesowych umożliwia skuteczne zarządzanie i swobodne skalowanie przedsięwzięć komunikacyjnych.

Aplikacje mobilne

Rośnie liczba użytkowników usług i aplikacji dostępnych za pośrednictwem smartfonów i tabletów dlatego ten rodzaj interfejsów staje się obowiązującym standardem. Platforma mobilna otwiera nam możliwości kreowania usług wykraczających poza tradycyjne kanały komunikacyjne.