Oferta

Master Telecom projektuje, wdraża i nadzoruje systemy telekomunikacyjne dla firm, dużych przedsiębiorstw i operatorów usług masowych. Spółka opracowuje innowacyjne rozwiązania wykorzystywane w obsłudze klienta, marketingu i komunikacji biznesowej.

Wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów oraz procedury wdrożeniowe zgodne z metodyką zarządzania projektami pozwalają nam dostarczać systemy dla przedsiębiorstw o wysokich wymaganiach w obszarach użyteczności, wydajności i niezawodności.Obszary współpracy:
# projekty i uzgodnienia
# wdrożenia
# szkolenia
# obsługa serwisowa
Dostarczamy:
# oprogramowanie opensource
# oprogramowanie licencjonowane
# serwery, stacje robocze i osprzęt sieciowy
# integracja z innymi systemami
Zapewniamy:
# managera projektu
# etapową realizację
# raportowanie postępów
# testy i protokoły odbioru


KONTAKT

Systemy komunikacyjne IP

Dostarczamy nowoczesne systemy telekomunikacyjne IP PBX / Unified Communications przynoszące przedsiębiorstwom oszczędności i ulepszające organizację pracy. Otwarta architektura sprzętu i oprogramowania umożliwiają budowę lokalnych systemów obsługi klienta jak i wielooddziałowych sieci korporacyjnych. Prosta i niezawodna komunikacja to podstawa sukcesu każdej firmy.

Systemy Call/Contact Center

Dostarczamy wielokanałowe systemy komunikacji do realizacji procesów biznesowych jak infolinia, telemarketing, helpdesk, windykacja czy badania CATI. Elastyczne oprogramowanie, różne media komunikacyjne, redundancja oraz wysoka wydajność dają swobodę w nadzorowaniu jakości i wydajności kontaktów z klientami masowymi. Kluczem do sukcesu w każdym biznesie jest budowanie dobrych relacji z klientami.

Systemy CRM

Dostarczamy rozwojowe systemy do zarządzania danymi klientów, scenariuszami kontaktów i strategią "marketingu relacji". Integracja z zewnętrznymi bazami danych lub systemami komunikacyjnymi umożliwia gromadzenie i analizę danych, które definiują profil i zainteresowania konsumenckie. Precyzyjne poznanie potrzeb swoich klientów jest najlepszą drogą do budowania przewagi konkurencyjnej.

Systemy WorkFlow

Dostarczamy elastyczne systemy do projektowania i nadzorowania obiegu dokumentów i informacji w przedsiębiorstwie. Graficzny edytor ścieżek, formularzy i punktów decyzyjnych pozwala ustanowić a następnie doskonalić procedury jakościowe w każdej organizacji. Szybkość i jakość załatwiania spraw najczęściej decyduje o wyborze dostawcy produktów i usług.

Platformy SaaS

Dostarczamy modułowe oprogramowanie oraz usługi dodatkowe w internetowym modelu SaaS (Software as a Service / Oprogramowanie jako usługa). Miesięczny abonament jest adekwatny do zakresu korzystania z aplikacji a nakłady inwestycyjne (CAPEX) zastąpione są kosztami prowadzenia działalności (OPEX). Zasoby w chmurze klasy operatorskiej dają stabilność, bezpieczeństwo i szybkie wdrożenie.